Maikel vd Linden: 06 – 13 89 90 38 •  Mark Steijvers: 06 – 13 89 70 19

Werkwijze

Contact / inventarisatie
Het begint allemaal met het eerste contact waarna een afspraak wordt gemaakt om ter plaatse bij de opdrachtgever de wensen te bespreken / inventariseren, eventueel ondersteund door reeds bestaande schetsen en tekeningen.

Begroting / offerte
Op basis van de gemaakte inventarisatie van de bouwplannen wordt een begroting opgesteld van de bouwkosten waarna offerte wordt uitgebracht. Het heeft onze voorkeur om te werken met een bouwteam. De offerte kan desgewenst te allen tijde mondeling worden toegelicht.

Opdracht / werkvoorbereiding
Na akkoordbevinding van de opdrachtgever wat betreft de offerte wordt een aannemingsovereenkomst opgesteld waarin aspecten zoals start bouw, opleveringstermijn, aanneemsom e.d. worden vastgelegd.
Daarna kan de werkvoorbereiding worden opgestart met het inplannen van de werkzaamheden, bestellen van materialen, overleg met architect, onderaannemers e.d. (alles in overleg met opdrachtgever!).

Start bouw.
We maken daarna duidelijke afspraken over de omvang en de uitvoering van de werkzaamheden. Wijzigingen op de offerte worden duidelijk afgesproken, zodat u weet waar u staat.
Wij als aannemer begeleiden de bouw persoonlijk. Wij werken zelf aan alle projecten mee, waardoor er korte lijnen zijn. Tijdens de bouw hebben we goed contact over de planning en wat de gevolgen daarvan voor u zijn.
Tot slot ontzorgen wij u zoveel mogelijk door het regelen van loodgieters, elektriciens, stukadoors etc., zodat u één aanspreekpunt heeft.

Nazorg
Ook na oplevering van het werk blijven wij paraat in geval van zich voordoende problemen.